Privacyverklaring - Kooiker Logistiek B.V.

Privacyverklaring

Wat doet Kooiker Logistiek met uw gegevens?

We vinden uw privacy belangrijk en daarom willen we transparantie bieden over gegevens die we van u verzamelen. We informeren u hoe we die gegevens gebruiken en wat uw rechten zijn in het beheren van uw persoonsgegevens. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met ons privacy en cookiebeleid.

Privacy

In deze verklaring is vastgelegd hoe Kooiker Logistiek (kooikerlogistiek.nl) omgaat met de privacy van haar relaties. Kooiker Logistiek is gevestigd aan de Finnen 3, 9001 XW Grou (Nederland) en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01016749. Deze Privacyverklaring kan in de toekomst gewijzigd worden als wet en regelgeving dit vereist of als zienswijzen veranderen. Ook voordat deze verklaring was opgesteld, is Kooiker Logistiek altijd zorgvuldig omgesprongen met de persoonsgegevens van haar relaties. Door deze verklaring verandert dat niet buiten het feit dat er in detail een paar aspecten beter gestroomlijnd zijn.

Cookies

Van iedere bezoeker op onze site (kooikerlogistiek.nl) wordt tijdens zijn aanwezigheid het surfgedrag vastgelegd en gekoppeld aan het IP-adres. Hiermee tracht Kooiker Logistiek de werking van de site te optimaliseren. Uw bezoek aan de website van Kooiker Logistiek is beveiligd met een SSL certificaat (HTTPS vermelding in url balk).

Uw persoonsgegevens

Als Kooiker Logistiek van u persoonsgegevens verzamelt en vastlegt dan gebeurt dit alleen van bestaande en potentiële zakelijke relaties. Het doel van het vastleggen van deze gegevens is het kunnen uitvoeren van zakelijke transacties en het informeren van (potentiële) zakelijke relaties. Dit informeren doen wij frequent bij actieve relaties en periodiek bij inactieve en potentiële relaties. Van onze medewerkers heeft Kooiker Logistiek vanzelfsprekend meer gegevens vastgelegd. Van het privacy beleid m.b.t. dit punt is iedere medewerker persoonlijk op de hoogte en ook dit beleid voldoet aan de wettelijke vereisten.

Database

Uw persoonsgegevens worden verder vastgelegd in onze database. Deze database is beveiligd met een aan een user gekoppeld wachtwoord. Users zijn medewerkers van Kooiker Logistiek of namens ons ingehuurde personen. Deze database is beschermd tegen externe benadering door beveiligingssoftware die voorzien is van recente updates.

Delen met derden

Mochten wij persoonsgegevens delen met derden dan is dat met het doel zoals in deze verklaring is vastgelegd. Wij delen niet meer gegevens dan nodig is met derden en wij hebben van hen een Verwerkersovereenkomst. Op een andere wijze worden uw persoonsgegevens niet beschikbaar gesteld of verkocht aan derden. Recht op inzage U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens, u kunt uw persoonsgegevens laten aanpassen en wissen mits dit niet in strijd is met geldende wet en regelgeving.

Vragen

Heeft u vragen over het privacy beleid van of het beheer van uw gegevens door Kooiker Logistiek? Stuur dan een e-mail naar info@kooikerlogistiek.nl

 

Kooiker Logistiek

De Finnen 3
9001 XW Grou
E-mail: info@kooikerlogistiek.nl
Telefoon: 0566 – 62 97 00