Kwaliteitszorg - Kooiker Logistiek B.V.

Onze kwaliteitszorg

Kooiker Logistiek vindt het leveren van kwaliteit vanzelfsprekend. Wij luisteren naar onze klanten, ontzorgen hen en willen graag meerwaarde bieden. Om dit waar te maken zorgen we voor een brede dienstverlening, professionele medewerkers, een dynamische en moderne bedrijfsomgeving en staan open voor nieuwe uitdagingen. Kwaliteit is mensenwerk.

We investeren in innovatie en kennis, haken aan bij veranderingen in de markt en bewaken wet- en regelgeving.

Keurmerk, Certificaat en Erkenning

Kwaliteit

Kooiker Logistiek vindt het belangrijk om kwaliteit te leveren en dit op een veilige, efficiënte en betrouwbare manier te doen. Daarom wordt kritisch gekeken naar processen, procedures en systemen. Het complete bedrijfsproces is daarom ook ISO 9001:2015 gecertificeerd. Zodat het standaard deel uit maakt van onze bedrijfsvoering.

Voedselveiligheid

Al onze werkmaatschappijen werken onder andere met levensmiddelen. Wij slaan levensmiddelen of halffabricaten op maar vervoeren deze ook. Hiermee zijn wij een belangrijke speler in de levensmiddelen keten en beseffen dan ook dat wij daarin onze verantwoordelijkheden moeten nemen op het gebied van kwaliteit en voedselveiligheid. Om deze reden zijn de verschillende processen die wij uitvoeren gecertificeerd conform BRC Storage and Distribution of IFS Logistics Standard. Wij worden ook periodiek beoordeeld door het COKZ (Controle Orgaan voor Kwaliteitszaken) en/of de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). Ook het borgen van de biologische status van producten is een speerpunt van Kooiker Logistiek, daarom hebben onze warehouses een Skal Bio Controle certificaat.

Diervoerderveiligheid

Omdat dierenvoeding een belangrijk deel uit maakt van de levensmiddelen sector ziet Kooiker Logistiek in dat de kwaliteit en veiligheid van voederproducten zeer belangrijk is. Om de kwaliteit en veiligheid van deze voedermiddelen te borgen is het bedrijfsproces GMP+ B3 of B4 gecertificeerd. Ook m.b.t. diervoederveiligheid worden wij periodiek beoordeeld door de NVWA.

Chemische producten

Voor het transporteren en opslaan van chemische producten gelden strikte (veiligheids)eisen. Om aan te tonen dat Kooiker Logistiek hieraan voldoet beschikken wij over een SQAS certificaat voor transport en warehouse (locatie Heerenveen). Hiermee tonen wij aan dat wij beheersmaatregelen hebben op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu en zijn wij zichtbaar voor chemische producenten in de database van CEFIC (European Chemical Industry Counsil).

Veiligheid

Kooiker Logistiek wil graag dat haar werknemers met plezier naar het werk gaan en hun werkzaamheden veilig en gezond kunnen uitvoeren. Ons bedrijfsproces is op dit gebied ISO 45001:2018 gecertificeerd.

Milieu

De logistieke sector staat voor een grote uitdaging: 55% CO2-reductie in 2030. Ook zullen steeds meer grote steden zero-emissie zones krijgen. Kooiker Logistiek wil graag deel uitmaken van deze CO2-reductie en beseft dat het belangrijk is om ons hierin te ontwikkelen. Kooiker Logistiek is bezig met het voeren van beleid op dit gebied en zijn we een traject ingegaan om onze eerste Lean & Green Star te behalen.

Werkmaatschappijen en certificaten

Kwaliteit is belangrijk, maar ook transparantie en overzichtelijkheid. Om deze reden zijn onze certificaten via deze pagina te downloaden.

Kooiker Logistiek B.V.

Kooiker Logistiek Transport B.V.

Kooiker Logistiek Warehousing B.V.

Leeuwarden:

Heerenveen:

Meppel DC Noord:

Meppel MVO:

Drachten:

Kooiker Logistiek Distributie B.V.:

Kooiker Logistiek Distributie Deventer B.V.: