Geschiedenis - Kooiker Logistiek B.V.

Sinds 1918

De geschiedenis van de huidige Kooiker Logistiek gaat terug naar 1918. In dat jaar begint Abe Kooiker met vervoer van melk. Al snel daarna breidt dit zich uit met vervoer voor Frico en CAF. Snel daarna volgt vervoer van o.m. botervaten, veevoeder, grond, vee en hout.

Kort na de Tweede Wereldoorlog (1940- 1945) nemen de zonen van Abe Kooiker, Sjoerd en Wytze, het familiebedrijf over. De broers specialiseren zich in het vervoer van machines, hout, houtproducten en stukgoederen.

Vanaf 1963 wordt het gehele transport van Halbertsma Fabrieken in Grou overgenomen. Vanaf 1978 komt Lutsen Melein in dienst en wordt begonnen met schaalverbreding binnen het bedrijf. Er komt een autobedrijf. Er volgen overnames in de transportsector, een importbedrijf in hout en neemt het bedrijf in 1988 het distributievervoer over van Heineken en PostNL. In 1992 volgt ook nog een eigen Uitzendbureau.

Vanaf 1994

Vanaf 1994 opereren al deze onderdelen onder de vlag van Kooiker Groep Grou.

In 2001 wordt familiebedrijf Althuisius (sinds 1918) overgenomen van TDG uit Engeland. En in 2003 wordt in Torun (Polen) een vestiging geopend onder de naam Althuisius Polska. De Kooiker Groep is op dat moment goed voor 140 vrachtwagens, 16.000 m2 opslag en 200 man personeel.

DeĀ afgelopen decennia

Ook raakt de Kredietcrisis (2008) Kooiker Groep Grou hard en moet er ingegrepen worden. Een reorganisatie en een zware en moeizame periode wordt ingezet met als doel er sterker, gezond en toekomstgericht uit te komen. En dat lukt, Kooiker Groep Grou komt sterk uit de strijd, ontwikkelt zich continu, groeit en is helemaal klaar voor de toekomst.

Kooiker Logistiek kent een platte organisatiestructuur, korte en krachtige communicatielijnen. En wat we samen afspreken, daar kunt u op rekenen!